޴Ұ
  • Surface treatment construction
  • 콘크리트 연삭작업

충남 아산 면처리

페이지 정보

작성일DATE : 2019.07.15

본문

면처리 시공 현장입니다.

 

 

7b36975359d2ae8a6536b365be17db9f_1563179838_9573.jpg
7b36975359d2ae8a6536b365be17db9f_1563179839_3423.jpg
손으로도 우레탄 제거가 가능할만큼 일어나있어

수작업으로 우레탄 제거 후 면처리 시공하였습니다.

 

7b36975359d2ae8a6536b365be17db9f_1563179980_839.jpg
7b36975359d2ae8a6536b365be17db9f_1563179981_2104.jpg
7b36975359d2ae8a6536b365be17db9f_1563179981_6955.jpg
7b36975359d2ae8a6536b365be17db9f_1563179982_0542.jpg 

7b36975359d2ae8a6536b365be17db9f_1563180139_0068.jpg 

7b36975359d2ae8a6536b365be17db9f_1563180161_9426.jpg
7b36975359d2ae8a6536b365be17db9f_1563180161_5593.jpg 

평바닥이 아니라 골이있어 사이사이 청소도 깨끗하게!!!!

7b36975359d2ae8a6536b365be17db9f_1563180303_6497.jpg
7b36975359d2ae8a6536b365be17db9f_1563180303_951.jpg